Rakúsko-Maďarská Armáda

Arcivojvoda Franz Ferdinand Životopis, život, zaujímavé fakty

Arcivojvoda Franz Ferdinand Životopis, život, zaujímavé fakty

Arcivojvoda Franz Ferdinand, 18. decembra, arcivojvoda Franz Ferdinand bol arcivojvodom Rakúska-Este, Rakúsko-Uhorska a kráľovským princom Maďarska a Čiech. Narodil sa 18. decembra 1863, arcivojvoda Franz Ferdinand bol tiež dedičom rakúsko-uhorského trón 1896 až do zavraždenia arcivojvodu Franza Ferdinanda 28. júna 1914 GavriloPrincipom, členom Mladej Bosny vyzbrojenej Čiernou rukou v Sarajeve....